Chưa bao giờ đi dưới một cơn mưa nặng hạt và gió rít lớn như vậy, với việc bị tắc kẹt trên cầu và sấm chớp…

Chưa bao giờ đi dưới một cơn mưa nặng hạt và gió rít lớn như vậy, với việc bị tắc kẹt trên cầu và sấm chớp thì nổ trên đầu. Trong đầu chỉ nghĩ chuyện về nhà dù thế nào đi nữa. Gần đến nơi thì một cành cây to rơi rầm ngay trước mặt,…

CHỮA BỆNH BẰNG ĐƠN THUỐC

CHỮA BỆNH BẰNG ĐƠN THUỐC … TINH THẦN! Đôi khi hoặc thường khi, dùng tinh thần (ý chí, nghị lực, tâm lý, lòng kiên nhẫn…) để HỖ TRỢ việc chữa bệnh cũng rất có tác dụng nhất định! Nếu người bệnh không tìm hiểu kiến thức Y học, không có nghị lực, không có ý…

“THƯƠNG LẮM MIỀN TRUNG, ANH NHỈ !”

“THƯƠNG LẮM MIỀN TRUNG, ANH NHỈ !”. (đó là nguyên văn lời xót xa của chị quê Cẩm Xuyên Hà Tĩnh, sống ở Berlin). Miền Trung ơi! Đã bao cơ cực rồi… Nay bão lớn số Mười, lại tàn phá! Điều bất hạnh cho đồng bào ta – quá nghiệt ngã Nhà cửa, đê điều,…