Đối với tôi Không có gì là không thể với một người luôn biết tin vào chính mình và không ngừng cố gắng

Đối với tôi : Không có gì là không thể với một người luôn biết tin vào chính mình và không ngừng cố gắng. #ĐỪNG bao giờ từ bỏ mục tiêu của mình. Khó khăn thất bại chỉ là một điểm dừng để bạn nhìn lại những gì đã làm, rút ra bài học và…

Tối ưu chi phí tiết kiệm thời gian với việc đặt món ăn của QuangBinhOi qua Now Foody và GrabFood

Tối ưu chi phí, tiết kiệm thời gian với việc đặt món ăn của #QuangBinhOi qua Now (Foody) và GrabFood: – 1 món cũng ship (bình thường từ 120k trở lên quán mới gọi ship) – Phí ship được tính tự động trên web hoặc ứng dụng (thường là 5k-6k/ km, tối thiểu là 15k/…

Đối với tôi Không có gì là không thể với một người luôn biết tin vào chính mình và không ngừng cố gắng

Đối với tôi : Không có gì là không thể với một người luôn biết tin vào chính mình và không ngừng cố gắng. #ĐỪNG bao giờ từ bỏ mục tiêu của mình. Khó khăn thất bại chỉ là một điểm dừng để bạn nhìn lại những gì đã làm, rút ra bài học và…

Tối ưu chi phí tiết kiệm thời gian với việc đặt món ăn của QuangBinhOi qua Now Foody và GrabFood

Tối ưu chi phí, tiết kiệm thời gian với việc đặt món ăn của #QuangBinhOi qua Now (Foody) và GrabFood: – 1 món cũng ship (bình thường từ 120k trở lên quán mới gọi ship) – Phí ship được tính tự động trên web hoặc ứng dụng (thường là 5k-6k/ km, tối thiểu là 15k/…

Đối với tôi Không có gì là không thể với một người luôn biết tin vào chính mình và không ngừng cố gắng

Đối với tôi : Không có gì là không thể với một người luôn biết tin vào chính mình và không ngừng cố gắng. #ĐỪNG bao giờ từ bỏ mục tiêu của mình. Khó khăn thất bại chỉ là một điểm dừng để bạn nhìn lại những gì đã làm, rút ra bài học và…

Tối ưu chi phí tiết kiệm thời gian với việc đặt món ăn của QuangBinhOi qua Now Foody và GrabFood

Tối ưu chi phí, tiết kiệm thời gian với việc đặt món ăn của #QuangBinhOi qua Now (Foody) và GrabFood: – 1 món cũng ship (bình thường từ 120k trở lên quán mới gọi ship) – Phí ship được tính tự động trên web hoặc ứng dụng (thường là 5k-6k/ km, tối thiểu là 15k/…

Đối với tôi Không có gì là không thể với một người luôn biết tin vào chính mình và không ngừng cố gắng

Đối với tôi : Không có gì là không thể với một người luôn biết tin vào chính mình và không ngừng cố gắng. #ĐỪNG bao giờ từ bỏ mục tiêu của mình. Khó khăn thất bại chỉ là một điểm dừng để bạn nhìn lại những gì đã làm, rút ra bài học và…

Tối ưu chi phí tiết kiệm thời gian với việc đặt món ăn của QuangBinhOi qua Now Foody và GrabFood

Tối ưu chi phí, tiết kiệm thời gian với việc đặt món ăn của #QuangBinhOi qua Now (Foody) và GrabFood: – 1 món cũng ship (bình thường từ 120k trở lên quán mới gọi ship) – Phí ship được tính tự động trên web hoặc ứng dụng (thường là 5k-6k/ km, tối thiểu là 15k/…