Big Thing New Coming Soon Lại một năm trôi qua Thật nhanh Trên thị trường âm thanh cả nước luôn có nhiều cty cá nhân và các đơn vị đã ứng dụng nhiều công nghệ mới cho thị trường giải trí

Big Thing New Coming Soon… Lại một năm trôi qua.. Thật nhanh… Trên thị trường âm thanh cả nước luôn có nhiều cty, cá nhân và các đơn vị đã ứng dụng nhiều công nghệ mới cho thị trường giải trí. Bên cạnh đó anh em làm nghề âm thanh cũng định hướng được hướng…

Á đù Ta nhớ có đợt mấy thím yêu hồng quân Liên Xô tuyên bố chắc nịch rằng xe Nga sẽ bán tốt ở thị trường VN mà nay cớ sao lại rút lui thế này

Á đù,Ta nhớ,có đợt,mấy thím “yêu hồng quân Liên Xô” tuyên bố chắc nịch rằng,xe Nga sẽ bán tốt ở thị trường VN,mà nay,cớ sao lại rút lui thế này. Dân VN thích đi Xe Nhật,Mỹ,Hàn,Đức.,nói chung là xe tư bản chủ nghĩa,chứ xe Nga,xã hội chủ nghĩa,ai mà đi,Vừa xấu,vừa kém tiện nghi,lại không…

Ngày 20 tháng 8 năm 1940 Trotsky bị ám sát tại nhà ở México bởi một mật vụ của NKVD Ramón Mercader ông bị Mercader dùng một chiếc rìu băng chém ngập vào sọ

Ngày 20 tháng 8 năm 1940, Trotsky bị ám sát tại nhà ở México bởi một mật vụ của NKVD, Ramón Mercader, ông bị Mercader dùng một chiếc rìu băng chém ngập vào sọ. Nhát đánh không chuẩn xác lắm và không giết chết Trotsky ngay lập tức như Mercader dự tính. Các nhân chứng…

Một trong những lời lẽ lừa mị về chủ nghĩa Marx Lenin mà tuyên giáo hay dùng nhưng lắm người tin mà không cần kiểm chứng kể cả người từng học đại học là

Một trong những lời lẽ lừa mị về chủ nghĩa Marx-Lenin mà tuyên giáo hay dùng, nhưng lắm người tin (mà không cần kiểm chứng), kể cả người từng học đại học, là: Ở phương Tây chủ nghĩa Marx-Lenin vẫn được giảng dạy trên các giảng đường đại học. Vì sao điều đó là lừa…