BỘ_TƯỢNG_BỐN_KHÔNG MÓN_QUÀ_CẦU_AN_ĐẦY_Ý_NGHĨA CHÚC PHÚC CHO BA MẸ NGƯỜI THÂN BẠN BÈ ĐƯỢC BÌNH AN

?? #BỘ_TƯỢNG_BỐN_KHÔNG #MÓN_QUÀ_CẦU_AN_ĐẦY_Ý_NGHĨA CHÚC PHÚC CHO BA MẸ, NGƯỜI THÂN, BẠN BÈ ĐƯỢC BÌNH AN! ? Bịt mắt để dùng TÂM mà nhìn ? Bịt tai để dùng TÂM mà nghe ? Bịt miệng để dùng TÂM mà nói ? Che thân để đừng làm điều tổn hại đến ai!! ? Có nón 110 ? k nón 80k

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *