Cuối tuần hai nhà sinh vật học đi thám hiểm công viên Yên Sở tìm hiểu về các con như châu chấu chuồn chuồn kiến Hai nhà khoa học làm việc hăng say đến nỗi quên cả ngủ trưa và khi bị các sếp gọi về đều la lối khóc ỉ ôi Hiện nay các nhà khoa học vẫn liên tục nhận các nguồn viện trợ tài trợ từ khắp nơi để được đi chơi và thám hiểm nhiều hơn nứa

Cuối tuần, hai nhà sinh vật học đi thám hiểm công viên Yên Sở, tìm hiểu về các con như châu chấu, chuồn chuồn, kiến… Hai nhà khoa học làm việc hăng say đến nỗi quên cả ngủ trưa và khi bị các sếp gọi về đều la lối khóc ỉ ôi. Hiện nay các nhà khoa học vẫn liên tục nhận các nguồn viện trợ, tài trợ từ khắp nơi để được đi chơi và thám hiểm nhiều hơn nứa. Ai có nhu cầu liên hệ với ô sin kiêm quản lý kiêm phụ trách bê vác kiêm giám đốc tài chính kiêm…. Giang Hana nhé. :)))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *