Cuối tuần mình sang Trung tâm từ thiện và hướng nghiệp Phật tích để tìm hiểu và khảo sát một số thông tin chuẩn bị cho dự án hướng nghiệp sắp tới

Cuối tuần, mình sang Trung tâm từ thiện và hướng nghiệp Phật tích để tìm hiểu và khảo sát một số thông tin, chuẩn bị cho dự án hướng nghiệp sắp tới.
Trước khi sang, mình dặn chị Thu, Giám đốc Trung tâm tập hợp cho mình các bạn ở các vùng miền đặc trưng khác nhau, và chia làm 2 nhóm, nhóm các bạn yếu nhất và nhóm các bạn khá nhất.
Sau buổi trò chuyện mình mới biết là 2/3 trong số các bạn mình nói chuyện là các bạn “đầu gấu” nhất Trung tâm.
…Continue ReadingSee Translation

6 thoughts on “Cuối tuần mình sang Trung tâm từ thiện và hướng nghiệp Phật tích để tìm hiểu và khảo sát một số thông tin chuẩn bị cho dự án hướng nghiệp sắp tới”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *