Không có thiên đàng nào có thể chạm đến dễ dàng

“Không có thiên đàng nào có thể chạm đến dễ dàng. Không có chặng đường nào đến với thành công và hạnh phúc mà bàn chân không phải đi qua những mũi gai nhọn. Mọi thứ đều có giá, huống chi là sự sống vĩ đại này!”
– Vũ Thành Vinh –
Cám ơn anh – một tài năng lớn, một nhân cách lớn, một “người anh lớn” đã quyết liệt để giành lại sự sống cho bản thân mình và mang hành trình đó với những bài học vô giá gửi lại cho lớp đàn em đi sau.
#Sựsốnggiábaonhiêu?
#VuThanhVinh
#KMedia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *