Kính gửi Mr CEO Vv Áp dụng KPI Qui trình và Công cụ quản trị

Kính gửi Mr CEO,
Vv: Áp dụng KPI, Qui trình, và Công cụ quản trị.
Xây dựng KPI, qui trình, công cụ thiếu sự đồng thuận ủng hộ của người thực thi là cách dùng công cụ biến người thực hiện thành những kẻ đần, cho dễ triển khai. Kết quả là họ sẽ chống lại, tổ chức tan vỡ.
Công cụ và hệ thống muốn phát huy giá trị phải đảm bảo vai trò trung tâm và sự cam kết của người thực thi. Tức là qui trình, công cụ, và hệ thống, phải phát huy năng lực của con người, làm họ trở nên thông minh và có giá trị hơn.
Tự KPI, qui trình, hệ thống không có đúng sai, chỉ là áp dụng sai cách. Khi đó, hậu quả với tổ chức thường lớn hơn lợi ích mà các công cụ tạo ra.
Làm một việc đúng theo cách sai thì hậu quả còn lớn hơn là không làm.
Đề nghị quý ông suy nghĩ hệ thống để áp dụng thấu đáo. Vấn đề tổ chức không gây hậu quả ngay nhưng khó sửa chữa.
Lãnh đạo phải tự trang bị tư duy hệ thống như bài dưới đây:
Phần 1:
http://bit.ly/odclick-tuduyhethong1
Phần 2:
http://bit.ly/odclick-tuduyhethong2
Thanks,
OD CLICK

2 thoughts on “Kính gửi Mr CEO Vv Áp dụng KPI Qui trình và Công cụ quản trị”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *