Thông báo Hôm qua có 1 bạn nam ở Hà Đông đặt mình 20 nem chua và 1kg giò bò loại 250k kg bạn báo qua nhà mình lấy

Thông báo:
Hôm qua có 1 bạn nam ở Hà Đông đặt mình 20 nem chua và 1kg giò bò loại 250k/kg, bạn báo qua nhà mình lấy! Hnay mình gọi vào số Hqua bạn gọi cho mình thì ko thấy ai nghe máy! Bạn nào đã đặt hàng thì vui lòng qua lấy giúp mình nhé! Mình cảm ơn!!!

2 thoughts on “Thông báo Hôm qua có 1 bạn nam ở Hà Đông đặt mình 20 nem chua và 1kg giò bò loại 250k kg bạn báo qua nhà mình lấy”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *