Trong tương lai xa Sau khi tôi đã qua thời gian cai được bệnh lười

Trong tương lai xa,
Sau khi tôi đã qua thời gian cai được bệnh lười,
Thì tôi sẽ sống bằng NGHỀ KHO,
Tôi KHO cá, KHO thịt…
Để bán cho những ai cần,
Rồi mọi người sẽ rãnh rỗi hơn, việc KHO để tui lo,
Hãy tìm tui ở Hảo Bùi, cho các món KHO,
Đấy có thể là những nghề mà tui chọn để kiếm tiền sống qua ngày vào những ngày khi về già, không cần đòi hỏi gì hơn nữa !
See Translation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *